Actueel

2

Lezing en debat De Noorderstroom: Slopen … ! Of niet?

15 februari 2015

17 februari 2015, 17:30 – 21:30 uur

Door sociaal maatschappelijke en economische processen zal leegstand van bijvoorbeeld woningen, scholen en boerderijen in grote delen van Noord-Nederland toenemen. Omdat leegstand negatieve effecten heeft op de leefbaarheid is het huidige beleid erop gericht om vrijkomende panden een nieuwe bestemming te geven.

Naar onze inschatting zullen in de toekomst niet alle panden, waaronder ook cultuurhistorisch waardevolle objecten, hergebruikt kunnen worden. De vraag is op welke wijze aanbod en vraag in dat geval op elkaar afgestemd kunnen worden? Mogelijke oplossingen voor het probleem zoals sloop of het laten vervallen van een pand tot een ruïne liggen om verschillende redenen gevoelig en blijven ten onrechte niet betrokken in het debat.

De Noorderstroom gooit de sloophamer in het hoenderhok. 

Op basis van een ruïne- en een sloopverhaal gaan wij aan de hand van een aantal stellingen met elkaar – en een panel met leden met verschillende achtergronden – in discussie over de (on)mogelijkheden die deze oplossingsrichtingen met zich meebrengen.  Op deze wijze dragen wij een steentje bij aan het debat en het ontwikkelen van beleid om leegstand tegen te gaan.

Programma

  • 17.30   inloop
  • 18:00   welkom LAB08
  • 18.15   maaltijd
  • 18:45   ruines (Mark Sekuur)
  • 19.30   pauze
  • 19:45   sloop (Bram Verhave)
  • 20:30   intermezzo
  • 20:45   paneldiscussie
  • 21:30   slot

Locatie Oude Winschotercourant te Winschoten. Meer info en opgave via De Noorderstroom.

1

Tweede uitgave Blokje-Om Kantelkrant verschenen

13 januari 2015

De tweede uitgave van de kantelkrantBlokjeOm is verschenen. Een initiatief van het Innovatielab Groningen. Mark Sekuur heeft aan deze krant redactioneel meegewerkt en een artikel over de studentenmoestuin Frankville geschreven.

BlokjeOm is een samenwerkingsinitiatief om innovatie en ondernemerschap van inwoners van de stad Groningen te stimuleren. “We constateren dat de beweging van ‘onderop’, de initiatieven van burgers en sociale ondernemers, meer ruimte moet krijgen en dat er is nog veel onbegrip bestaat in de samenwerking tussen stadjers, ondernemers, gemeente en instellingen. Wat we ook zien is wanneer mensen elkaar vertellen over hun eigen drijfveren en ervaringen, dit vaak leidt tot onderling begrip en betrokkenheid. Maar ook tot nieuwe inzichten en kennis. En daar gaat het om, bij ‘BlokjeOm’”.

De papieren krant is te vinden op een groot aantal plekken in Groningen, waaronder bij de openbare bibliotheken, zorginstellingen en gemeentelijke instellingen. Online is de krant te lezen via ISSUU.

1

Prima Focus is verhuisd

12 januari 2015

“Progress is impossible without change”. Per 12 januari is Prima Focus verhuisd. In het collectief SAUS huisvest Prima Focus vanaf heden in een kantoorpand aan de Europaweg 8 in Groningen. Het postadres blijft Hoornsediep 114, 9725HN te Groningen.

2

Komt het wel goed met de binnenstad?

24 november 2014

Op 27 november organiseren de Vrienden van de stad Groningen een debat over de toekomst van de Groninger binnenstad.

De laatste jaren zijn er klappen gevallen als gevolg van de economische crisis, maar daarnaast komt ook het internetwinkelen op. Zit de detailhandel niet in een te ruime jas? Hoe blijft de Groninger binnenstad aantrekkelijk? Welke strategieën kan het stadsbestuur inzetten om met deze ontwikkelingen om te gaan? Zijn evenementen de redding voor de aantrekkelijkheid van de binnenstad? Wat betekent dat voor de bewoonbaarheid? Kan het toerisme nog iets bijdragen?

Het onderwerp zal worden ingeleid door prof Ed. F. Nozeman, bijzonder hoogleraar vastgoedontwikkeling aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen/RUG. Samen met anderen redigeerde hij het boek “Het Nederlandse winkellandschap in transitie”. Daarna reageren Roeland van der Schaaf, Dolf Stelpstra en Mark Sekuur. Roeland van der Schaaf is wethouder van Groningen, met in zijn portefeuille o.a. maatschappelijk vastgoed, stadsontwikkeling, wonen, monumenten en grondzaken. Dolf Stelpstra is lid van het bestuur van de Groningen City Club, met de portefeuille ruimtelijke ontwikkeling. Mark Sekuur is sociaal-geograaf en lid van de Groningen Talent Group. De Groningen Talent Group is een multidisciplinaire denktank en een exclusief netwerk van Groninger talenten.

Na de pauze plenaire discussie.
Leiding van de discussie: Mick Hartstra (De Voorzitters)

Tijd: 27 november, 20.00 uur
Plaats: Doopsgezinde kerk, Oude Boteringestraat 33.
Toegang vrij.

1

Community Lover’s Guide to Groningen toont doekracht van stadjers

17 november 2014

Vrijdag 21 november verschijnt de Community Lover’s Guide to Groningen: een gids met dertien vernieuwende en succesvolle doe-het-zelf initiatieven die de lokale samenleving in Groningen versterken. Naast de gids verschijnt er een gratis stadsplattegrond met de dertien initiatieven uit de gids plus 28 extra initiatieven. De gids en de stadsplattegrond worden tijdens het inspiratiefestival Let’s Gro op 21 november gelanceerd.

Steeds meer Groningers starten initiatieven die hun omgeving in positieve zin veranderen. Wie zijn deze mensen? En wat kenmerkt deze initiatieven? De Community Lover’s Guide to Groningen en de bijbehorende stadsplattegrond vertellen het verhaal achter dertien initiatieven zoals het stadspodium EMG Faktors, studentenmoestuin Frankville en Technisch en Creatief Jeugdcentrum SCN. De Community Lover’s Guide is een serie van internationale stadsgidsen over actieve burgers en sociaal ondernemers die lokaal gemeenschappen weten te vormen. Het doel van de gids is deze opkomende trend van zelforganisatie in beeld brengen, het delen van ervaringen en het bieden van inspiratie. Er verschenen al gidsen over onder andere Rotterdam, Berlijn, Cambridge en Utrecht.

Vrijdag 21 november wordt de gids en de stadsplattegrond tijdens de talkshow Let’s Klets op het inspiratiefestival Let’s Gro gelanceerd. Zaterdag 22 november organiseren de makers van de Community Lover’s Guide een fietstocht langs een aantal van de initiatieven uit boek. Ook is er tijdens het festival bij de Spiegeltent op het Waagplein een tijdelijke expositie met een uitvergrote versie van de stadsplattegrond. De gids is tijdens Let’s Gro verkrijgbaar voor € 19,50 bij de RUIMTEinSTADhub aan de Poelestraat 28 in Groningen en te bestellen via www.vanziltebodem.nl .

De Community Lover’s Guide to Groningen is samengesteld door Van Zilte Bodem. Van Zilte Bodem is een collectief van ruimtelijke professionals, die ieder op zijn of haar eigen manier betrokken is bij deze trend van zelforganisatie.