Frederiksoord & Wilhelminaoord

Gebiedsfotografie van de Maatschappij van Weldadigheid in Frederiksoord en Wilhelminaoord.

De foto’s worden gebruikt voor diverse publicaties van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Projectgegevens

Opdrachtgever: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Projectwebsite: Beeldbank Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Datum: najaar 2011