Geografie

Het formuleren, onderzoeken en beantwoorden van sociaalruimtelijke vraagstukken vormen de kernwerkzaamheden van Prima Focus. De relatie tussen ‘mens en plek’ staat hierbij centraal en de menselijke maat is het uitgangspunt. Prima Focus is gespecialiseerd in kwalitatieve onderzoeksmethoden, gecombineerd met overtuigende beeldrepresentaties.