Projectondersteuning

Projecten binnen het vakgebied van de ruimtelijke ordening zijn vaak erg complex. Een goede samenwerking vraagt om een nauwkeurig afstemming en adequate co├Ârdinatie. Prima Focus adviseert, co├Ârdineert en ondersteunt projecten waarbij de ruimtelijke component een belangrijk onderdeel is.