INTERIEURFOTOGRAFIE

Bijzondere doorkijkjes of een mee-ontworpen interieur vormen bij de interieurfotografie meestal een belangrijk aandachtspunt. Het daarbij vastleggen van de menselijke maat en het gebruik van de ruimten zijn een belangrijk uitgangspunt. Personen, zeker kinderen, worden daarbij onherkenbaar in beeld geplaatst doordat er een lange sluitertijd in combinatie met statief wordt toegepast.

Het fotograferen van het interieur vergt meestal extra afstemming tussen opdrachtgever, gebruiker en fotograaf. Voorafgaand aan de fotografie worden daar duidelijke afspraken over gemaakt.